CK Maxlight s.r.o.

Naša cestovná kancelária ponúka špecializované zájazdy za potápaním, za poznávaním miestnych kultúrnych zvyklostí a zájazdy šíté na mieru. Ponúkame na základe zmluvy s partnermi aj autorizovaný predaj zájazdov od viac ako 70 najväčších cestovných kancelárií pôsobiacich na Slovenskom, Českom, Rakúskom a Maďarskom trhu.

Od roku 2015 ponúkame aj sobáŠe v LAs vegas.
Potápanie, Last minute, poznávacie zájazdy podľa výberu.

Predávame iba plne poistené zájazdy za rovnaké ceny ako zastúpené cestovné kancelárie a to vrátane zliav, vernostných programov a rôznych bonusov.

Ponúkame aj naše vlastné produkty do rôznych destinácií vo svete. Sú to zájazdy za poznávaním miestnej kultúry, jedál, športu a za potápaním.
Hlavné destinácie sú exotika: Mexiko, Kuba, Filipíny, Bali, Thajsko, Palau, Cookove ostrovy.

Bežnejšie: Egypt, Tunis, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Taliansko, a plavby na lodiach MSC cruises

Prečo si vybrať dovolenku cez našu cestovnú kanceláriu?

Prostredníctvom nás máte možnosť na jednom mieste osobne si vybrať pre vás vyhovujúci zájazd, ktorý sme schopný upraviť podľa vašich predstáv.
Preferujeme osobné jednanie oproti internetovému prehliadaču.
Nechýbajú samozrejme ani ponuky zlacnených zájazdov LAST MINUTE od väčšiny cestovných kancelárií do všetkých destinácií.
Pomôžeme vám vybrať si dovolenku presne podľa Vašich predstáv z denne aktualizovanej ponuky viac 72 kancelárií na Slovensku, v Maďarsku, z Rakúska a Čiech.

Rodinná dovolenka, letenky, chatky, apartmány pri mori, relaxačné pobyty sú na dennej ponuke.

 

 

Dokumenty k stiahnutiu:

Všeobecné zmluvné podmienky

Cestovná zmluva

Poistenie proti úpadku

Reklamačný poriadok

Súkromie - ochrana osobných údajov

Cestovná kancelária Maxlight s.r.o., nakladá s osobnými údajmi v súlade s platným zákonom č. 428/2002 Z.z., týkajúcim sa spracovania, uchovávania a evidencie osobných údajov. Podpísaním cestovnej zmluvy vyslovuje zákazník v mene svojom a v mene ostatných osôb uvedených na zmluve o obstaraní zájazdu súhlas k spracovaniu osobných údajov v súlade so zákonom č. 112/2013 Z.z Tento súhlas platí až do doby písomného odvolania zákazníkom. Poskytnuté osobné údaje sú sprístupnené len zamestancom cestovnej kancelárie Maxlight s.r.o. a obchodnému partnerovi - poisťovni, len v prípade dojednania cestovného poistenia na cesty a pobyt, pre účely poisťovacej činnosti a ďalších činností vymedzených zákonom č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve.

Spracovanie osobných údajov

Cestovná kancelária Maxlight s.r.o. zhromažďuje a pracuje s osobnými a identifikačnými údajmi, tj. s údajmi ako titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, obchodná firma, názov, sídlo, miesto podnikania, identifikačné číslo, bankové spojenie... Cestovná kancelária Maxlight s.r.o. nakladá s Vašimi osobnými údajmi v súlade so Všeobecnými podmienkami, pokiaľ nie je právnymi predpismi stanové inak, zaisťuje ich náležitú ochranu a okrem prípadov podložených alebo umožnených zákonom alebo dohodnutých s Vami, ich tretím osobám neposkytuje.

 

 

 

 

 

 

Facebook

0025.jpg

Online video

Maxlight cestovná kancelária