CK Maxlight s.r.o.

Naša cestovná kancelária ponúka špecializované zájazdy za potápaním, za poznávaním miestnych kultúrnych zvyklostí a zájazdy šíté na mieru. Ponúkame na základe zmluvy s partnermi aj autorizovaný predaj zájazdov od viac ako 70 najväčších cestovných kancelárií pôsobiacich na Slovenskom, Českom, Rakúskom a Maďarskom trhu.

Od roku 2015 ponúkame aj sobáše v Las Vegas.
Potápanie, Last minute, poznávacie zájazdy podľa výberu.

Predávame iba plne poistené zájazdy za rovnaké ceny ako zastúpené cestovné kancelárie a to vrátane zliav, vernostných programov a rôznych bonusov.

Ponúkame aj naše vlastné produkty do rôznych destinácií vo svete. Sú to zájazdy za poznávaním miestnej kultúry, jedál, športu a za potápaním.
Hlavné destinácie sú exotika: Mexiko, Kuba, Filipíny, Bali, Thajsko, Palau, Cookove ostrovy.

Bežnejšie: Egypt, Tunis, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Taliansko, a plavby na lodiach MSC cruises

Prečo si vybrať dovolenku cez našu cestovnú kanceláriu?

Prostredníctvom nás máte možnosť na jednom mieste osobne si vybrať pre vás vyhovujúci zájazd, ktorý sme schopný upraviť podľa vašich predstáv.
Preferujeme osobné jednanie oproti internetovému prehliadaču.
Nechýbajú samozrejme ani ponuky zlacnených zájazdov LAST MINUTE od väčšiny cestovných kancelárií do všetkých destinácií.
Pomôžeme vám vybrať si dovolenku presne podľa Vašich predstáv z denne aktualizovanej ponuky viac 72 kancelárií na Slovensku, v Maďarsku, z Rakúska a Čiech.

Rodinná dovolenka, letenky, chatky, apartmány pri mori, relaxačné pobyty sú na dennej ponuke.

Dokumenty k stiahnutiu:

Všeobecné zmluvné podmienky

Cestovná zmluva

Poistenie proti úpadku

Reklamačný poriadok

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ / kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom / kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Súkromie - ochrana osobných údajov

Cestovná kancelária Maxlight s.r.o., nakladá s osobnými údajmi v súlade s platným zákonom č. 428/2002 Z.z., týkajúcim sa spracovania, uchovávania a evidencie osobných údajov. Podpísaním cestovnej zmluvy vyslovuje zákazník v mene svojom a v mene ostatných osôb uvedených na zmluve o obstaraní zájazdu súhlas k spracovaniu osobných údajov v súlade so zákonom č. 112/2013 Z.z Tento súhlas platí až do doby písomného odvolania zákazníkom. Poskytnuté osobné údaje sú sprístupnené len zamestancom cestovnej kancelárie Maxlight s.r.o. a obchodnému partnerovi - poisťovni, len v prípade dojednania cestovného poistenia na cesty a pobyt, pre účely poisťovacej činnosti a ďalších činností vymedzených zákonom č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve.

Spracovanie osobných údajov

Cestovná kancelária Maxlight s.r.o. zhromažďuje a pracuje s osobnými a identifikačnými údajmi, tj. s údajmi ako titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, obchodná firma, názov, sídlo, miesto podnikania, identifikačné číslo, bankové spojenie... Cestovná kancelária Maxlight s.r.o. nakladá s Vašimi osobnými údajmi v súlade so Všeobecnými podmienkami, pokiaľ nie je právnymi predpismi stanové inak, zaisťuje ich náležitú ochranu a okrem prípadov podložených alebo umožnených zákonom alebo dohodnutých s Vami, ich tretím osobám neposkytuje.

 

 

Facebook

0013.jpg

Online video

Maxlight cestovná kancelária